* pole wymagane
----Dane----
----Status----
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Wydział Nauk o Zdrowiu
Jednostka ogólnouczelniana